Søgning » Register over anvendelse af tvang i psykiatrien - Frihedsberøvelse
Serie 3584121
Register over tvang i psykiatrien, Frihedsberøvelse

Fra samme serie

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien – Frihedsberøvelser - Skema 1.

(2016 - 2022)

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien - Frihedsberøvelse

(2009 - 2015)

Register over tvang i Psykiatrien, Frihedsberøvelse

(2004 - 2009)

Register over tvang i psykiatrien, frihedsberøvelse

(1999 - 2003)
Bemærkning

Data i arkiveringsversionerne er udtrukket på udskrivningsdato.

Aflevering 19834
Register

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien - Frihedsberøvelse (2009-2015)

Alias: TIP


Skabt af ?
Formål ?

Formålet med indberetningssystemet er at afgive oplysninger, der kan anvendes til at vurdere brugen af tvangsforanstaltninger.

Indhold ?

Registret indeholder alle registrerede tvangsforanstaltninger. Ved tvang forstås ”anvendelse af foranstaltninger, for hvilke der ikke foreligger et informeret samtykke fra” De centrale variable er dato for start og slut af tvangsforanstaltning, samt hvilken type tvang der er anvendt. D_start D_slut C_typetekst

Tabeller ?
Dokumentation ?
 • Statens Arkivers afleveringsbestemmelse
 • Overblik over tabeller og variable
 • Print screen af Indberetningsskema (1-6)
 • Registerdokumentation
 • Bekendtgørelse om tvangsprotokoller
 • Vejledning om udfyldelse af tvangsprotokoller
 • Brugermanual til tvangsprotokoller i SEI
 • Psykiatriloven
 • Beskrivelse af de udvidede tabeller
 • Beskrivelse af periodeafgrænsning af arkiveringsversion
Emneord ?
Dækker perioden ?

Fra 01-01-2009 til 31-12-2015.

ID-oplysninger i data ?
 • Regionnummer
 • CPR-nummer