Søgning » Register over tvang i Psykiatrien, Frihedsberøvelse
Serie 3584121
Register over tvang i psykiatrien, Frihedsberøvelse

Fra samme serie

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien – Frihedsberøvelser - Skema 1.

(2016 - 2022)

Register over anvendelse af tvang i psykiatrien - Frihedsberøvelse

(2009 - 2015)

Register over tvang i Psykiatrien, Frihedsberøvelse

(2004 - 2009)

Register over tvang i psykiatrien, frihedsberøvelse

(1999 - 2003)
Bemærkning

Data i arkiveringsversionerne er udtrukket på udskrivningsdato.

Aflevering 12875
Register

Register over tvang i Psykiatrien, Frihedsberøvelse (2004-2009)


Skabt af ?
Formål ?

Formålet med indberetningssystemet er at afgive oplysninger, der kan anvendes til at vurdere brugen af tvangsforanstaltninger. I skema 1 indberettes frihedsberøvelser (tvangsindlæggelser og tvangstilbageholdelser).

Indhold ?

Der findes ingen beskrivelse.

Tabeller ?
Dokumentation ?
  • Statens Arkivers afleveringsbestemmelse
  • Lov nr. 111 af 1. november 2006 om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller mv. på psykiatriske afdelinger
  • Dokumentation af TIP efter 2004 (alle faneblade)
  • Registerdeklaration af Registret over anvendelse af tvang i psykiatrien
  • Indberetning af tvang i psykiatrien - brugervejledning
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2004 til 31-12-2009.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen