Tabel

LOEBSMA


Beskrivelse ?

Navnet lobs_ma, dækker over løbsmålinger. En løbsmåling er en måling der foretages i sejlløb/render, for at kontrollere om dybden af sejlløbet er stor nok. (Det er bare målinger af dybder på linie med lokal- og vestkystmålinger - foretaget andetsteds end ved kysten) I lobs_ma lagres opmålinger om, hvilken linie opmålingen indgår i, hvilken årgang den er opmålt i, easting- og northing koordinater, samt en kote for det enkelte punkt. Easting- og northingkoordinaterne angiver målepunktets geografiske placering og er målt i UTM Zone32 i Euref89 systemet. Koten der angiver målingens placering i højden i.f.t. DNN (Dansk Normal Nul) er i System GM. (Oprindeligt filnavn "loebsma.dat")

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
SYSGENPN Primærnøgle genereret ved Format- og Strukturkonvertering 2005-2008.
noegle1 nøgle1 (linie_nr) (nøgle1) Målingerne er normalt foretaget i linier vinkelret på kystlinien for at sikre, at det er samme sted man måler fra gang til gang (nøgle 1)
noegle2 nøgle2 (årgang) (nøgle2) Anden nøgle på målingerne er det år, målingen er foretaget, samt en ekstension 01, 02, 03... alt efter, hvilken gang på et år det er. - målinger med ekstension fra 50 og opefter er kontrolmålinger.Arstallet for opmålingen med ekstension .00 (eller .50 for kontrollinier)
easting [m] Geografisk "x"-koordinat, måles i UTM Zone32, Euref89
northing [m] Geografisk "y"-koordinat, måles i UTM Zone32, Euref89
kote [m] Geografisk "z"-koordinat, måles i forhold til DNN System GM