Tabel

VESTKYST


Beskrivelse ?

Målinger langs hele den danske vestkyst. Opmålingen bliver, som oftest, fulgt op af et strandnivellement, der skal sørge for, at der er sammenhæng mellem stranddelen - der måles med landmålingsudstyr, det lavvandede område - der måles med dykker og gummibåd og stage, samt det dybere område - der var målt med båd. Det er ikke altid muligt at gennemføre begge målinger på samme dag, så derfor er der oplyst dato for begge opmålingstyper. Hvis der mangler en dato for opmålingstypen er det fordi en sådan ikke er gennemført. Selve målingerne ligger i tabellen vestkyst.dat, mens oplysninger om måletidspunktet ligger i vestkid.dat Vestkyst-målingerne er foretaget med varierende frekvens - i de senere år er de dog målt hvert år. (Oprindeligt filnavn "vestkyst.dat")

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
SYSGENPN Primærnøgle genereret ved Format- og Strukturkonvertering 2005-2008.
noegle1 nøgle1 (linie_nr) (nøgle1) Målingerne er normalt foretaget i linier vinkelret på kystlinien for at sikre, at det er samme sted man måler fra gang til gang (nøgle 1)
noegle2 nøgle2 (årgang) (nøgle2) Anden nøgle på målingerne er det år, målingen er foretaget.
easting [m] Geografisk "x"-koordinat, måles i UTM Zone32, Euref89
northing [m] Geografisk "y"-koordinat, måles i UTM Zone32, Euref89
kote [m] Geografisk "z"-koordinat, måles i forhold til DNN System GM