Tabel

LOKALMA


Beskrivelse ?

Lokalmålinger er opmålinger af stranden og kystprofilet fra kystlinien og udad i lokal-områder, der har særlig kystteknisk interesse. Punkterne i linierne i lokalområderne ligger generelt tættere, end det er tilfældet for punkterne i vestkystmålingerne. Målingerne gennemføres med meget varierende frekvens efter behov, samt hvilke krav de forskellige projekter, der arbejdes med i Kl, kræver for deres gennemførelse. (Oprindeligt filnavn "lokalma.dat")

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
SYSGENPN Primærnøgle genereret ved Format- og Strukturkonvertering 2005-2008.
noegle1 nøgle1 (linie_nr) (nøgle1) Målingerne er normalt foretaget i linier vinkelret på kystlinien for at sikre, at det er samme sted man måler fra gang til gang (nøgle 1)
noegle2 nøgle2 (årgang) (nøgle2) Anden nøgle på målingerne er det år, målingen er foretaget, samt en ekstension 01, 02, 03... alt efter, hvilken gang på et år det er. - målinger med ekstension fra 50 og opefter er kontrolmålinger.Årstallet for opmålingen med ekstension .00 (eller .50 for kontrollinier).
easting [m] Geografisk "x"-koordinat, måles i UTM Zone32, Euref89
northing [m] Geografisk "y"-koordinat, måles i UTM Zone32, Euref89
kote [m] Geografisk "z"-koordinat, måles i forhold til DNN System GM