Tabel

SPREDTMA


Beskrivelse ?

Normalt måles Kl's data altid i linier. Spredte målinger er fra opmålinger, hvor målingen ikke er fortaget i linier med en vis afstand, men hvor de er spredt over et større eller mindre område. Ellers afviger spredt målinger ikke fra vestkyst- og lokalmålinger, idet dataene lagres med et pseudolinienummer i nøgle 1. (Oprindeligt filnavn "spredtma.dat")

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
SYSGENPN Primærnøgle genereret ved Format- og Strukturkonvertering 2005-2008.
noegle1 nøgle1 (linie_nr) (nøgle1) Målingerne er normalt foretaget i linier vinkelret på kystlinien for at sikre, at det er samme sted man måler fra gang til gang (nøgle 1)
noegle2 nøgle2 (årgang) (nøgle2) Anden nøgle på målingerne er det år, målingen er foretaget samt en ekstension 01, 02, 03... alt efter, hvilken gang på et år det er. - målinger med ekstension fra 50 og opefter er kontrolmålinger.Arstallet for opmålingen med ekstension .00 (eller .50 for kontrollinier)
easting [m] Geografisk "x"-koordinat, måles i UTM Zone32, Euref89
northing [m] Geografisk "y"-koordinat, måles i UTM Zone32, Euref89
kote [m] Geografisk "z"-koordinat, måles i forhold til DNN System GM