Tabel

LOKALID


Beskrivelse ?

Oplysninger om måletidspunkter. Anden nøgle på målingerne er det år, målingen er foretaget samt en ekstension 01, 02, 03... alt efter, hvilken gang på et år det er. - målinger med ekstension fra 50 og opefter er kontrolmålinger. Årstallet for opmålingen med ekstension .00 (eller .50 for kontrollinier) (Oprindeligt filnavn "lokalid.dat")

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
noegle1 nøgle1 (linie_nr) (nøgle1)
noegle2 nøgle2 (årgang) (nøgle2) Anden nøgle på målingerne er det år, målingen er foretaget, samt en ekstension 01, 02, 03... alt efter, hvilken gang på et år det er. - målinger med ekstension fra 50 og opefter er kontrolmålinger.Årstallet for opmålingen med ekstension .00 (eller .50 for kontrollinier).
pejlingsdato pejlingsdato i datoformat (ccyymmdd)
nivellementsdato nivellementsdato i datoformatet (ccyymmdd)