Søgning » Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1992
Serie 23528905
Unionsafstemningerne

Fra samme serie

Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1993

(1993 - 1993)

Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1993

(1992 - 1993)

Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1992

(1992 - 1992)

Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1992

(1992 - 1992)

Gallup besøgsinterviews før unionsafstemningen 1992

(1992 - 1992)
Aflevering 36431
Forskningsdata

Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1992 (1992)

Alias: Gallup Interviews After the Union Referendum 1992


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Denne undersøgelse er en del af et større undersøgelseskompleks omkring unionsafstemningerne i 1992 (Maastricht) og 1993 (Edinburgh). Hovedparten af det samlede datamateriale, der er indsamlet af AGB Gallup for en valgforskningsgruppe bestående af Jørgen Goul Andersen, Jens Hoff, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre, baserer sig på daglige stemmebarometre (de såkaldte CATI-målinger), men der indgår endvidere omnibusundersøgelser gennemført ved besøgsinterviews såvel som ved selvadministrerede skemaer. Komplekset omfatter følgende undersøgelser i DDA: DDA-1835: Gallup besøgsinterviews før unionsafstemningen 1992. DDA-1836: Gallup interviews og enquete efter unionsafstemningen 1992. DDA-1837: Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1992. DDA-1838: Gallups CATI-målinger omkring unionsafstemningen 1993. DDA-1839: Gallup interviews og enquˆte efter unionsafstemningen 1993. I nærværende datamateriale, der er indsamlet som en del af Gallups omnibus nr. 08 i 1992, indgår følgende baggrundsspørgsmål: Respondentens køn, alder og civilstand; husstandens størrelse, og antal voksne (13 år eller derover) og børn i husstanden samt, hvis der er børn, disses alder; respondentens stilling i husstanden; respondentens uddannelse, beskæftigelsesmæssige status, stilling, privat eller offentlig ansættelse og indkomst; husstandens samlede indkomst; husmoderens erhverv; boligens art og ejerforhold til boligen samt bopælens geografiske placering og urbaniseringsgraden. Derudover indeholder materialet følgende specielle spørgsmål: Holdning til en række opfattelser af EF-samarbejdet (Danmark bør melde sig ud af EF; i EF-samarbejdet bør de enkelte medlemslande bevare fuld selvstændighed og have vetoret over for EF-beslutninger; de enkelte EF-lande bør i stigende grad overlade beslutningerne til EF og indordne sig under fællesskabet; EF bør med tiden udvikle sig til Europas Forenede Stater med en fælles europæisk regering); stemmeafgivelse ved folkeafstemningen den 2. juni; vigtigste grunde til at stemme ja hhv. nej; om det hidtidige samarbejde med EF-landene kan fortsætte; om Danmark kan fortsætte med at være medlem af EF; om og på hvilket parti respondenten stemte ved folketingsvalget den 12. december 1990; hvilket parti respondenten ville stemme på, hvis der var valg dagen efter interviewet; respondentens interesse for en række ting (tøjmode; kosmetik; boligindretning; køkkenindretning; biler/motoranliggender; film i TV; sport i TV; nyheder i TV; underholdning i TV; politik/økonomi; forurening og miljøspørgsmål; forbrugerspørgsmål; skatteforhold; helse/sygdom; ernæring (sundt/usundt); boligpolitik); samt holdning til en række udsagn (alting ændrer sig for hurtigt i dag; folk med AIDS bør holdes i karantæne; det skal være lovligt med rusmidler med måde; manden skal bestemme i hjemmet; Danmark bør melde sig ud af EF hurtigst muligt; fagforeningerne har alt for megen magt; styringen af den offentlige sektor er for løs; der bør være kernekraftværker i Danmark; man skal acceptere en miljøforringelse, hvis industrien vokser; det er for let at få hjælp fra det offentlige; det er rigtigt, at Danmark er medlem af NATO; det skal være frivilligt, om man vil være i fagforening; privatisering af den offentlige sektor forbedrer effektiviteten/servicen; der gøres for lidt for at beskytte natur og miljø; man skal forebygge sygdomme i stedet for at helbrede; det er skønt at føle, at man køber luksus af og til; bruger gerne lidt ekstra for et kendt varemærke; det er godt at tale om oplevelser og erfaringer; de fleste beslutninger tages sammen med andre; selvtillid sammenlignet med venner; reklamer virker fordummende; det er vigtigt at holde sig i god fysisk form; det er oplivende at tage en risiko; vægtproblemer; det er vigtigt at være pænt klædt på; andre spørger ofte en til råds; vigtigheden af at prøve nyheder før venner/bekendte; kontokøb; stress i hverdagen; make-up er en nødvendighed, ikke en luksus; rengøring er noget, der skal overstås i en fart; tid til personlig pleje; brug af allergitestede produkter; sikkerhed er det vigtigste ved investering; brug af ugens/dagens tilbud; reklamer viser kvinder på en nedværdigende måde; vigtigheden af nye apparater/redskaber i køkkenet; venners vaner mht. øl og spiritus; forsøger at undgå varer tilsat kunstige stoffer; læser altid tilbudsaviser og tryksager fra supermarkeder/købmænd; kan lide at skifte mellem forskellige varemærker; reklame er alt i alt til gavn for forbrugerne; går ind for genbrugspapir; køber altid miljøvenlige produkter; går hovedsageligt efter prisen ved indkøb; mener, at der er en sammenhæng mellem pris og kvalitet; indsender gerne kuponer mm. ved interesse for en vare; ønsker ikke at modtage reklamer i postkassen; foretager flere indkøb i discountbutikker i dag end tidligere; kan sagtens undvære den daglige avis; den lokale ugeavis orienterer en bedst; får mange gode madideer i ugebladene; kan lide at læse en roman/novelle i et ugeblad; har ikke noget imod reklamer i TV); for eller imod dansk tilslutning til EF ved en hypotetisk folkeafstemning i dag; for eller imod dansk udmeldelse af EF ved en hypotetisk folkeafstemning i dag; om det politiske eller det økonomiske samarbejde i EF på længere sigt vil få størst betydning for Danmark; holdning til en fortsat udvidelse af det økonomiske samarbejde i en økonomisk union; holdning til en fortsat udvidelse af det politiske samarbejde i en politisk union; hvilke af en række politiske spørgsmål er vigtigst for Danmark (forureningen/miljøet, arbejdsløsheden, økonomien/betalingsbalancen, sociale- og forsorgsspørgsmål, skattetrykket, boligproblemer, sundhedsvæsenet, sikkerhedspolitikken, det indre marked i EF, flygtningespørgsmålet)

Tabeller ?
Dokumentation ?
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 05-06-1992 til 14-06-1992.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen