Søgning » Landspatientregisteret
Aflevering 11713
Register

Landspatientregisteret (1994)


Skabt af ?
Formål ?

a) Danne grundlag for Sundhedsdatastyrelsens løbende sygehusstatistik b) Forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for sygehusplanlægningen med det nødvendige beslutningsgrundlag Indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger.

Indhold ?

Der findes ingen beskrivelse.

Dokumentation ?
  • Statens arkivers afleveringsbestemmelse
  • Dokumentationsskema
  • Klassifikation af sygdomme ICD-8 (1987-1993)
  • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 1993, gælder også for 1994
  • Registerdeklaration
  • Lov nr. 476 af 7. November 1985 om sygehusvæsenet
  • Registerforskrift for Landspatientregisteret (Sundhedsministeriet bekendtgørelse af 21. marts 1991)
  • Regnearket "dokumentation af LPR"
  • Dispensation/forklaring på ikke unikke PN nøgler i tabel SKSKLASS
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1994 til 31-12-1994.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen