Søgning » Landspatientregisteret
Aflevering 11718
Register

Landspatientregisteret (1999)


Skabt af ?
Formål ?

a) Danne grundlag for Sundhedsdatastyrelsens løbende sygehusstatistik b) Forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for sygehusplanlægningen med det nødvendige beslutningsgrundlag Indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger.

Indhold ?

Der findes ingen beskrivelse.

Dokumentation ?
  • Statens arkivers afleveringsbestemmelse
  • Dokumentationsskema
  • Klassifikation af sygdomme ICD 8 (1987-1993)
  • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter
  • Registerdeklaration
  • Lov nr. 687 af 16.august 1995 om sygehusvæsenet
  • Registerforskrift for Landspatientregisteret (Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 23. december 1994)
  • Regnearket "dokumentation af LPR"
  • Bekendtgørelse nr. 774 af 19.september 1995 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse/klinikker
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1999 til 31-12-1999.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen