Søgning » Landspatientregisteret
Serie 3566598
Landspatientregistret

Fra samme serie

Landspatientregisteret

(2014 - 2019)

Landspatientregisteret

(2006 - 2007)

Landspatientregisteret

(2008 - 2013)

Landspatientregisteret

(2005 - 2005)

Landspatientregisteret

(2004 - 2004)

Landspatientregisteret

(2003 - 2003)

Landspatientregisteret

(2002 - 2002)

Landspatientregisteret

(2001 - 2001)

Landspatientregisteret

(2000 - 2000)

Landspatientregisteret

(1999 - 1999)

Landspatientregisteret

(1998 - 1998)

Landspatientregisteret

(1997 - 1997)

Landspatientregisteret

(1996 - 1996)

Landspatientregisteret

(1995 - 1995)

Landspatientregisteret

(1994 - 1994)

landspatientregistret

(1993 - 1993)

landspatientregistret

(1992 - 1992)

landspatientregistret

(1991 - 1991)

landspatientregistret

(1990 - 1990)

landspatientregistret

(1989 - 1989)

landspatientregistret

(1988 - 1988)

landspatientregistret

(1987 - 1987)

landspatientregistret

(1986 - 1986)

landspatientregistret

(1985 - 1985)

landspatientregistret

(1984 - 1984)

landspatientregistret

(1983 - 1983)

landspatientregistret

(1982 - 1982)

landspatientregistret

(1981 - 1981)

landspatientregistret

(1980 - 1980)

landspatientregistret

(1979 - 1979)

landspatientregistret

(1978 - 1978)

landspatientregistret

(1977 - 1977)
Aflevering 11717
Register

Landspatientregisteret (1998)


Skabt af ?
Formål ?

a) Danne grundlag for Sundhedsdatastyrelsens løbende sygehusstatistik b) Forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for sygehusplanlægningen med det nødvendige beslutningsgrundlag Indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger.

Indhold ?

Der findes ingen beskrivelse.

Dokumentation ?
 • Statens arkivers afleveringsbestemmelse
 • Dokumentationsskema
 • Klassifikation af sygdomme ICD8 (1987-1993)
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter
 • Registerdeklaration
 • Lov nr. 687 af 16.august 1995 om sygehusvæsenet
 • Registerforskrift for Landspatientregisteret (Sundhedsministeriets bekendtgørelse af 23. december 1994)
 • Regnearket "dokumentation af LPR"
 • Bekendtgørelse nr. 774 af 19.september 1995 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse/klinikker
 • Dispensation/forklaring på ikke unikke PN nøgler i tabel SKSKLASS
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1998 til 31-12-1998.

ID-oplysninger i data ?
 • Ingen