Søgning » Landspatientregisteret
Serie 3566598
Landspatientregistret

Fra samme serie

Landspatientregisteret

(2014 - 2019)

Landspatientregisteret

(2006 - 2007)

Landspatientregisteret

(2008 - 2013)

Landspatientregisteret

(2005 - 2005)

Landspatientregisteret

(2004 - 2004)

Landspatientregisteret

(2003 - 2003)

Landspatientregisteret

(2002 - 2002)

Landspatientregisteret

(2001 - 2001)

Landspatientregisteret

(2000 - 2000)

Landspatientregisteret

(1999 - 1999)

Landspatientregisteret

(1998 - 1998)

Landspatientregisteret

(1997 - 1997)

Landspatientregisteret

(1996 - 1996)

Landspatientregisteret

(1995 - 1995)

Landspatientregisteret

(1994 - 1994)

landspatientregistret

(1993 - 1993)

landspatientregistret

(1992 - 1992)

landspatientregistret

(1991 - 1991)

landspatientregistret

(1990 - 1990)

landspatientregistret

(1989 - 1989)

landspatientregistret

(1988 - 1988)

landspatientregistret

(1987 - 1987)

landspatientregistret

(1986 - 1986)

landspatientregistret

(1985 - 1985)

landspatientregistret

(1984 - 1984)

landspatientregistret

(1983 - 1983)

landspatientregistret

(1982 - 1982)

landspatientregistret

(1981 - 1981)

landspatientregistret

(1980 - 1980)

landspatientregistret

(1979 - 1979)

landspatientregistret

(1978 - 1978)

landspatientregistret

(1977 - 1977)
Aflevering 50047
Register

Landspatientregisteret (2014-2019)

Alias: LPR2


Skabt af ?
Formål ?

a) Danne grundlag for Sundhedsdatastyrelsens løbende sygehusstatistik b) Forsyne de myndigheder, der er ansvarlig for sygehusplanlægningen med det nødvendige beslutningsgrundlag Indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger.

Indhold ?

Hver gang en person har været i kontakt med et dansk sygehus registreres en række administrative og kliniske oplysninger i Landspatientregisteret herunder: Personnummer Køn Alder Bopælskommune Sygehus/afdeling Indlæggelses- og udskrivningstidspunkt Kontaktårsag Patienttype Diagnose Undersøgelse, behandling og operation Grundenheden udgøres af patientkontaktens unikke nøgle, der består af følgende 7 oplysninger: Sygehus, afdeling, patienttype, cpr.nr., startdato, starttime og startminut.

Dokumentation ?
 • Afleveringsbestemmelse
 • LBK nr 903 af sundhedsloven af 26/08/2019
 • BEK nr 1496 om lægers anmeldelse til Landspatientregisteret af behandling udført på private sygehuse og klinikker og af mandlige omskæringer udført uden for sygehuse og klinikker af 01/12/2016
 • BEK nr 657 om ret til sygehusbehandling m.v af 28/06/2019
 • Anmeldelse til Datatilsynet
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – vejledning 2014
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – teknisk del 2014
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – vejledning 2015
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – teknisk del 2015
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – vejledning 2016
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – teknisk del 2016
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – vejledning 2017
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – teknisk del 2017
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – vejledning 2018
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – teknisk del 2018
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – vejledning 2019
 • Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter – teknisk del 2019
 • Supplerende vejledninger
 • DUSAS Dokumentation
 • Notat vedr. anvendelsen af LPR
 • Tabel- og feltbeskrivelser af driftsversionen
 • E/R-diagram for driftsversionen
 • Tabel- og feltbeskrivelser af arkiveringsversionen
 • E/R-diagram af arkiveringsversionen
 • Notat med tekniske bemærkninger vedr. arkiveringsversionen
Dækker perioden ?

Fra 01-01-2014 til 31-12-2019.

ID-oplysninger i data ?
 • Regionnummer
 • CPR-nummer
 • Kommunenummer