Søgning » Landspatientregisteret
Aflevering 19762
Register

Landspatientregisteret (2008-2013)

Alias: LPR


Skabt af ?
Formål ?

Danne grundlag for flere af de nationale sundhedsregistre samt løbende at følge aktiviteten på de enkelte sygehuse. Derudover forsynes de myndigheder, der er ansvarlige for sygehusplanlægningen med det nødvendige beslutningsgrundlag samt indgå som grundmateriale i forbindelse med overvågning af hyppigheden af forskellige sygdomme og behandlinger.

Indhold ?

Hver gang en person har været i kontakt med et dansk sygehus registreres en række administrative og kliniske oplysninger i Landspatientregisteret. Grundenheden udgøres af patientkontaktens unikke nøgle, der består af følgende 7 oplysninger: Sygehus, afdeling, patienttype, cpr.nr., startdato, starttime og startminut.

Dokumentation ?
 • Rigsarkivets afleveringsbestemmelse
 • LBK nr 913 af 13/07/2010 (Sundhedsloven)
 • Bekendtgørelse nr. 1073 af 6. september 2007 om lægers anmeldelse til Sundhedsstyrelsens Landspatientregister af patienter behandlet på private sygehuse eller klinikker.
 • Bekendtgørelse nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling
 • Anmeldelse til Datatilsynet
 • DUSAS Dokumentation
 • LPR dokumentation
 • Detaljeret LPR2 dokumentation
 • Notat om historik og afgrænsning i LPR
 • ER-diagram for Landspatientregistret
Emneord ?
Dækker perioden ?

Fra 01-01-2008 til 31-12-2013.

ID-oplysninger i data ?
 • Regionnummer
 • CPR-nummer
 • WHO sygdomskode
 • Kommunenummer