Tabel

DEF_CPR_KOM


Beskrivelse ?

Borgerens bopælskommune på recepturindløsningstidspunktet

Størrelse (Antal rækker) ?

117

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
cpr_kom Borgerens bopælskommune på recepturindløsningstidspunktet
beskrivelse Borgerens bopælskommune på recepturindløsningstidspunktet