Tabel

LM2009


Beskrivelse ?

Tabel med oplysninger om al salg og alle leverancer af lægemidler solgt på apotek og i butikker eller udleveret af lægen eller på sygehuset

Størrelse (Antal rækker) ?

73471891

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
eksd ekspeditionsdato
eksn ekspeditionsnummer
ekst ekspeditonstype
ibnr indberetternummer
udlv udleveringssted
modt modtager af lægemiddel
recu receptudsteder
lcpr lægens cpr.nummer
ovnr ordineret varenummer
recl receptens løbenummer
vnr udleveret varenummer
apk pakningsantal eller antal enheder
rinr reiterationsnummer
eksp ekspeditionspris i kroner og øre fx 14.22
ptp patientbetaling i kroner og øre fx 14.22
cpr_reg CPR-bopælsregion på ekspeditionsdatoen
rgla amtskommunalt regelnummer
tska medicintilskud i kroner og øre fx 14.22
cpr_kom kommunenummer
rgl1 kommuneregelnummer 1
tsk1 1. kommunale tilskud i kroner og øre fx 14.22
rgl2 kommuneregelnummer 2
tsk2 2. kommunale tilskud i kroner og øre fx 14.22
aref andre refusionsordninger
tsk3 andre tilskud i kroner og øre fx 14.22
ejs fravalg af substitution
etid ekspeditionstidspunkt
patt patienttype
tilpris tilpris i kroner og øre fx 14.22
dart dyreart
algp aldersguppe for dyr
ordg ordinationsgruppe for dyr
tard takseringsdato
pnr salgsstedets P-nummer
indo indikation for ordination
doso dosering for ordination
reca receptudsteders autorisationsID
ptyp typen af mængden af parenterale serviceprodukter fra sygehusapoteker
pvol mængden af parenterale serviceprodukter fra sygehusapoteker
sektor sektor
itype indberettertype
koen køn
aldr alder
faar patiensfødeår
bald barnsalder
takd takstdato
ibgp Beregningsgrundlagspris i kroner og øre fx 14.22
abc ABC-kode
pksubgr pakningsubstitutionsgruppe
pprs udleveringsbestemmelse
rimb tilskudskode
dgid drugid
aip apotekernes indkøbspris i kroner og øre fx 14.22
aup apotekernes udsalgspris i kroner og øre fx 14.22
cpr modtagers cpr-nummer
kom kommunekode
korr Korrektionskode
ramt Amtskommunekode
lnr løbenummer
obsID obsID PrimaryKey