Tabel

DEF_RAMT


Beskrivelse ?

Nummeret på den refusionsgivende region

Størrelse (Antal rækker) ?

5

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
ramt Nummeret på den refusionsgivende region
beskrivelse Nummeret på den refusionsgivende region