Tabel

DEF_CPR_REG


Beskrivelse ?

Borgerens bopælsregion på recepturindløsningstidspunktet

Størrelse (Antal rækker) ?

5

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
cpr_reg Borgerens bopælsregion på recepturindløsningstidspunktet
beskrivelse Borgerens bopælsregion på recepturindløsningstidspunktet