Tabel

DEF_KOM


Beskrivelse ?

Kommunekode

Størrelse (Antal rækker) ?

117

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
kom Kommunekode
beskrivelse Kommunekode