Tabel

DEF_RIMB


Beskrivelse ?

tilskudskoder

Størrelse (Antal rækker) ?

6

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
rimb tilskudskoder
beskrivelse tilskudskoder