Tabel

ADM


Beskrivelse ?

Danskere behandlet ved udenlandske sygehuse. Administrative oplysninger

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
pattype patienttype
kom patientens bopælskommune
udm udskrivnings-/afslutningsmåde
behland behandlingsland
cpr patientens cpr-nummer
henfra henvisende sygehus(4 tegn) / afdeling(7 tegn) / amt(2 tegn)
adiag aktionsdiagnose
alder patientens alder
sex patientens køn
amt patientens bopælsamt
sengdage antal sengedage
behdage antal behandlingsdage
indm indlæggelsesmåde
kontakt kontakttype
fritvalg kode for fritvalgsordning
recnum record-nummer
inddto indlæggelsesdato
hendto henvisningsdato
uddto udskrivningsdato