Tabel

OP_ADM


Beskrivelse ?

Danskere behandlet ved udenlandske sygehuse. Opdateringsdato

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
recnum record-nummer
opdatdto opdateringsdato