Tabel

DIAG_ADM


Beskrivelse ?

Danskere behandlet ved udenlandske sygehuse. Oplysninger om diagnoser

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
diag diagnosekode
diagtype diagnoseart
tildiag tillægskode
recnum record-nummer
id unikt nummer