Tabel

OPR_GRU


Beskrivelse ?

Aktivitet i speciallægepraksis, der ikke afregnes under sygesikringsoverenskomsten. Operationer efter ICD10 klassifikationen

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
opr operationskode
oprart operationsart
tilopr tillægskode
recnum record-nummer
id unikt nummer