Tabel

BES


Beskrivelse ?

Danskere behandlet ved udenlandske sygehuse. Dato for besøg for deldøgns og ambulante patienter (somatiske patienter)

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
recnum record-nummer
id unikt nummer
ambdto dato for ambulant besøg