Tabel

DIAG_GRU


Beskrivelse ?

Aktivitet i speciallægepraksis, der ikke afregnes under sygesikringsoverenskomsten. Oplysninger om diagnoser

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
diag diagnosekode
diagtype diagnoseart
tildiag tillægskode
recnum record-nummer
id unikt nummer