Tabel

GRUND


Beskrivelse ?

Aktivitet i speciallægepraksis, der ikke afregnes under sygesikringsoverenskomsten. Grundlæggende oplysninger

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
cpr patientens cpr-nummer
ynr ydernummer
speciale yderens speciale
kom patientens kommune
alder patientens alder
sex patientens køn
amt patientens bopælsamt
fritvalg kode for fritvalgsordning
recnum record-nummer
besdto besøgsdato