Tabel

OP_GRUND


Beskrivelse ?

Aktivitet i speciallægepraksis, der ikke afregnes under sygesikringsoverenskomsten. Opdateringsdato

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
recnum record-nummer
opdatdto opdateringsdato