Søgning » Landspatientregisteret » LPR_CLS_LEGACY
Tabel

LPR_CLS_LEGACY


Beskrivelse ?

Contains OPR and IC8 classification

Størrelse (Antal rækker) ?

38691

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
ID Internal primary key
TYPE Type of LEGACY classification: OPR og DIA
CODE The Code
DESCRIPTION The textual description
VALID_FROM Code valid from this date
VALID_TO Code valid to this date
CHANGED Date/time when the code last changed.