Søgning » Landspatientregisteret » LPR_CLS_SMALL
Tabel

LPR_CLS_SMALL


Beskrivelse ?

Contains a number of small classification

Størrelse (Antal rækker) ?

1469

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
ID Internal primary key
TYPE Type of small classification, e.g. PATIENTTYPE
CODE The Code
DESCRIPTION The textual description
VALID_FROM Code valid from this date
VALID_TO Code valid to this date
CHANGED Date/time when the code last changed.