Søgning » LOKK årsstatistik 1999 - Kvinder på krisecenter
Aflevering 37277
Forskningsdata

LOKK årsstatistik 1999 - Kvinder på krisecenter (1999)

Alias: LOKK Annual Statistics 1999 - Women in shelters

Formål ?

Undersøgelsen afdækker forhold for kvinder på krisecentre, ved at personalet har udfyldt et spørgeskema om den ramte kvinde ved ankomst til krisecenteret. I tilfælde af at en kvinde er kommet på krisecenter 2 gange, er der lavet 2 spørgeskemaer.

Indhold ?

Denne rapport indeholder oplysninger om 34 kvindekrisecentre samt specifikke data om 2054 kvinder og 2050 børn, som har boet på krisecentrene i løbet af 1999. Undersøgelsen, der ligger til grund for denne rapport, udføres af Formidlingscentret for socialt Arbejde i Esbjerg for Landsforeningen af Kvindekrisecentre (LOKK). Undersøgelsen er finansieret af Socialministeriet. Oplysningerne er indsamlet dels som en løbende spørgeskemaundersøgelse, hvor krisecentrenes medarbejdere udfylder et firesiders spørgeskema ved hver kvindes indflytning på krisecentret, og dels i form af et oplysningsskema, som krisecentrene udfylder ved årets udgang. Dette skema indeholder oplysninger om det enkelte krisecenters virksomhed og organisatoriske forhold. I opgørelsen over det samlede antal indflytninger kan den enkelte kvinde optræde flere gange, idet kvinderne ikke registreres under personnummer eller navn, men blot registreres anonymt i det statistiske program. Konsekvensen heraf er, at en kvinde, som har boet to gange på et krisecenter i løbet af 1999, også tæller to gange i statistikken.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1999 til 31-12-1999.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen