Søgning » LOKK voksenstatistik 2008 - Kvinder på krisecenter
Aflevering 37623
Forskningsdata

LOKK voksenstatistik 2008 - Kvinder på krisecenter (2008)

Alias: LOKK Statistics on adults 2008 - Women in shelters

Formål ?

Formålet med LOKKs årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen på kvindekrisecentre.

Indhold ?

LOKKs årsstatistikker er en fortsættelse af det statistiske arbejde om krisecentre, der for de voksne kvinder har fundet sted siden 2000 og for børnene siden 2004. Årsstatistikkerne kortlægger karakteristika ved de kvinder, der har ophold på krisecentrene og hvilke problemstillinger, der gør sig gældende for denne socialt udsatte gruppe. Undersøgelsen består af fire dele, hvor denne del dækker 1851, kvinder der fik ophold og forlod et krisecenter i 2008. I dataet findes der information om: Kvindens alder; boligforhold; eventuelle børn; civilstand; historik; statsborgerskab; uddannelse; økonomi; informationer om evt. vold udøvet mod kvinden; information om voldsudøveren; seksuelle overgreb; årsag til indflytning på krisecenter; årsager til at forblive i forhold med voldsudøver; selvvurderet helbred; langvarig sygdom; smerter og ubehag; kortlægning af netværk; social støtte; praktisk støtte. Efter udflytning registreres i øvrigt informationer om opholdets varighed; hvor kvinden flytter hen; hvilke tilbud kvinden har taget imod fra krisecentret; aftaler om efterfølgende støtte mm.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2008 til 31-12-2008.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen