Søgning » LOKK årsstatistik 2000 - Kvinder på krisecenter
Aflevering 37278
Forskningsdata

LOKK årsstatistik 2000 - Kvinder på krisecenter (2000)

Alias: LOKK Annual Statistics 2000 - Women in shelters

Formål ?

Undersøgelsen afdækker forhold for kvinder på krisecentre, ved at personalet udfylder et spørgeskema om den ramte kvinde ved ankomst til krisecenteret. I tilfælde af at en kvinde er kommet på krisecenter 2 gange, er der lavet 2 spørgeskemaer.

Indhold ?

Denne rapport indeholder oplysninger om 33 kvindekrisecentre samt specifikke data om 2083 kvinder og 1904 børn, som har boet på krisecentre i løbet af 2000. Undersøgelsen, der ligger til grund for denne rapport, udføres af Formidlingscentret for socialt Arbejde i Esbjerg for Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK). Oplysningerne er indsamlet dels som løbende spørgeskemaundersøgelse, hvor krisecentrenes medarbejdere udfylder et enkeltsidet spørgeskema ved hver henvendelse og et firesiders ved senere indflytning på krisecentret, og dels i form af et oplysningsskema, som krisecentrene udfylder ved årets udgang. Dette skema indeholder oplysninger om det enkelte krisecenters virksomhed og organisatoriske forhold. Såvel spørgeskemaerne om kvinderne som oplysningsskemaer scannes og bearbejdes statistisk på Formidlingscentret. I opgørelsen over det samlede antal indflytninger kan den enkelte kvinde optræde flere gange, idet kvinderne ikke registreres under personnummer eller navn, men blot registreres anonymt i det statistiske program. Konsekvensen heraf er, at kvin-der, der har boet flere gange på et krisecenter i løbet af 2000, også tæller med flere gange i statistikken

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2000 til 31-12-2000.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen