Søgning » LOKK voksenstatistik 2007 - Kvinder på krisecenter
Aflevering 37510
Forskningsdata

LOKK voksenstatistik 2007 - Kvinder på krisecenter (2007)

Alias: LOKK Statistics on adults 2007 - Women in shelters

Formål ?

Formålet med LOKK''s årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen for de kvinder og børn, der bor på krisecenter. ''LOKK voksenstatistik 2007, Kvinder på krisecenter'', er en fortsættelse af det statistiske arbejde om voldsramte kvinder, der for de voksne kvinder er indsamlet siden 1999. Siden 2004 er der desuden indsamlet statistik om børnene på krisecenter (se LOKK''s børnestatistikker).

Indhold ?

Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK) indsamler hvert år oplysninger om de kvinder, der har haft ophold på krisecentre. ''LOKK voksenstatistik 2007, Kvinder på krisecenter'', bygger på oplysninger fra 1.475 kvinder, der i 2007 har boet på et af de 37 krisecentre, som deltager i årsstatistikken og er organiseret i LOKK. Derudover indgår oplysninger fra 35 af krisecentrene om centrenes organisation, økonomi og kapacitet samt oplysninger fra 36 af krisecentrene om de i alt 13.438 personlige, telefoniske eller skriftlige henvendelser, de har modtaget i 2007. Årsstatistikkerne kortlægger med skiftende årlige fokusområder hvilke særlige problemstillinger, der gør sig gældende for voldsramte kvinder og børn på krisecentrene. I 2007 er der som et nyt tema blevet spurgt om kvindernes helbred og sundhed. Kvinder, der udsættes for vold i nære relationer, har et dårligere helbred end andre kvinder. I 2007 er der desuden flere uddybende spørgsmål om voldens former, fysisk såvel som psykisk vold.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2007 til 31-12-2007.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen