Søgning » LOKK voksenstatistik 2009 - Kvinder på krisecenter
Aflevering 37625
Forskningsdata

LOKK voksenstatistik 2009 - Kvinder på krisecenter (2010)

Alias: LOKK Statistics on adults 2009 - Women in shelters

Formål ?

Formålet med LOKKs årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen på kvindekrisecentre.

Indhold ?

LOKKs årsstatistikker er en fortsættelse af det statistiske arbejde om krisecentre, der for de voksne kvinder har fundet sted siden 2000 og børnene siden 2004. Årsstatistikkerne kortlægger karakteristika ved de kvinder, der har ophold på krisecentrene og hvilke problemstillinger, der gør sig gældende for denne socialt udsatte gruppe. Undersøgelsen består af fire dele, hvor denne del dækker de 1858 voldsramte kvinder, der har søgt ophold og forladt et krisecenter i 2009. I dataet forefindes der information om: Kvindens alder; boligforhold; eventuelle børn; civilstand; historik; statsborgerskab; uddannelse; økonomi; informationer om evt. vold udøvet mod kvinden; information om voldsudøveren; seksuelle overgreb; årsag til indflytning på krisecenter; årsager til at forblive i forhold med voldsudøve; evt politianmeldelse; social støtte; praktisk støtte; kontakt til familierådgivning; forhold relateret til forældremyndighed. Efter udflytning registreres i øvrigt informationer om opholdets varighed; hvor kvinden flytter hen; hvilke tilbud kvinden har taget imod fra krisecentret; aftaler om efterfølgende støtte mm.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2010 til 31-12-2010.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen