Søgning » LOKK børnestatistik 2007
Aflevering 37511
Forskningsdata

LOKK børnestatistik 2007 (101-3112)

Alias: LOKK Statistics on Children 2007

Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Der er i Danmark ca. 45 kvindekrisecentre, som tilbyder rådgivning og ophold til kvinder, der har været udsat for vold. 40 af centrene er organiseret under Landsorganisationen af Kvindekrisecentre (LOKK), og på disse centre er der i alt plads til knap 270 kvinder og 325 børn. Udvikling af en børnestatistik på området er resultatet af en voksende opmærksomhed på børns vilkår i forbindelse med ophold på krisecentre og et øget fokus på voldsramte børn generelt. Statistikken er en fortsættelse og videreudvikling af det undersøgelsesarbejde om børn på krisecentre, der har været udført siden Socialministeriet etablerede den såkaldte Krib-pulje i 1996. LOKK har siden 2004 udsendt en årlig landsdækkende børnestatistik på krisecenterområdet. Udover en række gennemgående spørgsmål vælges hvert år et eller flere områder, som belyses mere indgående. I 2004 var der fokus på de forskelligartede belastninger, som børn i voldsramte familier lever med. I 2005 blev børnenes samvær med en eventuelt voldelig far behandlet indgående, og i 2006 blev der spurgt mere detaljeret til den vold, som børnene selv udsættes for. I 2007 er der blevet spurgt mere ind til vold i familien. Hvor længe har vold i familien været en del af barnets hverdag, har barnet fortalt nogen uden for husstanden om volden i familien, til hvem har barnet fortalt om volden, og er der fulgt op på barnets fortælling om volden? LOKK børnestatistik 2007 bygger på oplysninger indhentet fra 37 krisecentre om 1679 børn i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007. En tredjedel af disse børn opholdt sig en uge eller derunder på krisecenter, og om disse børn er der kun registreret ganske få informationer. Datagrundlaget for beregninger og analyser i denne statistik er med få undtagelser de 1120 børn, der har opholdt sig længere end en uge på et krisecenter.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 02-07-0101 til 30-07-3112.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen