Søgning » LOKK årsstatistik 2006 - Kvinder på krisecenter
Aflevering 37391
Forskningsdata

LOKK årsstatistik 2006 - Kvinder på krisecenter (2006)

Alias: LOKK Annual Statistics 2006 - Women in Shelters

Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Mænds vold mod kvinder er et omfattende problem i Danmark. I en befolkningsundersøgelse rapporterer 4% af alle voksne kvinder (ca. 64.000 kvinder), at de inden for det seneste år har været udsat for fysisk vold eller trusler om vold. Af disse har to ud af tre været udsat for fysisk vold eller trusler om vold fra deres nuværende eller tidligere partner (ca. 41.000 kvinder) (Helweg-Larsen og Kruse 2004). LOKK årsstatistik 2006 - kvinder på krisecenter bygger på oplysninger fra 1.699 kvinder og 1.634 børn, der i 2006 har boet på et af de 36 krisecentre under LOKK2, der indgår i statistikken. Derudover indgår oplysninger fra 36 krisecentre om krisecentrets organisation, økonomi og kapacitet samt oplysninger fra 35 krisecentre om de i alt 12.344 personlige eller telefoniske henvendelser, de har modtaget i 2006. Formålet med LOKK''s årsstatistikker er at følge og dokumentere udviklingen for de kvinder og børn, der bor på krisecenter. LOKK årsstatistik 2006 - kvinder på krisecenter, er en fortsættelse af det statistiske arbejde om krisecentrene, der for de voksne kvinder er indsamlet siden 1999. Siden 2004 er der desuden indsamlet statistik om børnene på krisecenter (se LOKK''s børnestatistikker). Årsstatistikkerne kortlægger med skiftende årlige fokusområder hvilke særlige problemstillinger, der gør sig gældende for voldsramte kvinder og børn på krisecentrene. I 2006 er der særligt fokuseret på kvindernes svage tilknytning til arbejdsmarkedet. Den løbende indsamling af ny viden om voldsramte kvinder på krisecenter og deres børn kan forhåbentlig være med til yderligere at kvalificere indsatsen mod vold mod kvinder og børn i familien.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2006 til 31-12-2006.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen