Søgning » Kvinder og børn på krisecenter - Årsstatistik, 2011
Aflevering 38010
Forskningsdata

Kvinder og børn på krisecenter - Årsstatistik, 2011 (2011)

Alias: Women and Children in Shelters, 2011


Skabt af ?
Formål ?

Formålet med studiet er at indsamle statistik over personer, der henvender sig til kvindekrisecentre, samt krisecentrenes organisering.

Indhold ?

Undersøgelsen er del af den årlige statistik over voldsramte kvinder på krisecenter og er baseret på de 4 følgende skemaer udfyldt på krisecentrene. 1.Indflytningsskema: Socialfaglige medarbejdere på kvindekrisecentrene interviewer de voldsramte kvinder, der flytter ind på centret. Kvinderne bliver spurgt om deres uddannelses- og arbejdssituation, om de modtager familierådgivning, hvilken type vold de har været udsat for og af hvem og om hvordan deres helbred og trivsel er. 2.Børneskema: Socialfaglige medarbejdere på kvindekrisecentrene interviewer de voldsramte kvinders børn, der har ophold på krisecentret sammen med deres mor. Børnene bliver spurgt om hvilke type af vold barnet har været udsat for, om de modtager psykologhjælp og hvordan barnets helbred og adfærd er. Herudover udfylder medarbejderen om der skal/har været en undersøgelse af barnets forhold. 3.Henvendelsesskema: Medarbejderne på krisecentret udfylder et skema, når en person henvender sig til krisecentret. Her udfyldes der hvem der henvender sig og hvilken hjælp de modtager. 4.Oplysningsskema: Krisecentret udfylder et skema om krisecentrets organisation. Her udfylder lederen oplysninger om krisecentrets institutionsform, forlods-finansiering/pladskøbsaftaler, samarbejds-/og driftsaftaler, takstbetaling finansiering af efterværnstilbud og personalenormering.

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-2011 til 31-12-2011.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen