Tabel

DRUGS


Beskrivelse ?

Lægemiddelinformation for en patient. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4. Det fulde tabelnavn er Drugs.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
DrugID Primærnøgle.
ActionICHM2 Fremmednøgle til tabel ACTIONS. Action for dette lægemiddel. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.16
Additional Yderligere information om lægemidlet. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.19
AdmRouteICHM2 Fremmednøgle til tabel ROUTESOF. Angiver hvordan lægemidlet blev administreret. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.8
AuthorizationCountryCode2AN Fremmednøgle til tabel COUNTRIE. Angiver i hvilket land lægemidlet er markedsført. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.4.2
AuthorizationHolder Navn på indehaver af markedsføringen på lægemidlet. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.4.3
AuthorizationNo Nummer på autorisationen. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.4.1
BatchNo Batch nummer. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.3
CumulativeDosageNo Dosis. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.5.1
CumulativeDosageUnitICHM2 Fremmednøgle til tabel MEASUREU. Dosis enhed. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.5.2
SeparatedDosageNo Antal separate doseringer. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.5.3
DosageForm Pharmaceutisk doseringsform. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.7
DosageText Doseringstekst. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.6
DrugCharacteristicICHM2 Fremmednøgle til tabel DRUGCHAR. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.1
EndDate Sidste dato lægemidlet blev administreret. Den præcise dato er ikke altid kendt, og feltet indeholder derfor i nogle tilfælde kun oplysninger om år og måned, eller kun år. Formatet er ÅÅÅÅMMDD, hvor DD eller evt MMDD kan være blank. Derfor kan feltet ikke være af typen date, men er af typen string. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.14b
Indication Fremmednøgle til LLT. Angiver en indikation. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.8f.2
IndicationComment Kommentar til feltet Indication. Indeholder evt. ulovlige referencer til llt koder.
IntervalDosageUnitNo Antallet af enheder i intervallet. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.5.4
IntervalDosageDefUnitICHM2 Fremmednøgle til MEASUREU. Angiver enheden for tidsintervallet i IntervalDosageUnitNo. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.5.5
LastPeriod Tidsinterval mellem sidste dosis og starten af reaktionen. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.13.2a
LastPeriodUnitICHM2 Fremmednøgle til MEASUREU. Angiver enheden for tidsintervallet i LastPeriod. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.13.2b
MedicinalProduct Proprietært navn på medicinen. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.2.1
ObtainDrugCountryCode2AN Fremmednøgle til COUNTRIE. Angiver i hvilket land medicinen er købt. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.2.3
ParAdmRouteICHM2 Fremmednøgle til ROUTESOF. Angiver hvordan lægemidlet blev administreret til forælderen. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.9
PatientDetailID Fremmednøgle til tabellen PATIENT1. Angiver hvilken patient lægemiddelinformationen hører til.
ReactionGestationPeriod Hvor langt inde i graviditeten skete påvirkningen af lægemidlet. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.10a
ReactionGestationPeriodUnitICHM2 Fremmednøgle til tabellen MEASUREU. Enheden for feltet ReactionGestationPeriod. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.10b
RecurReAdm Kodet felt. Gentog reaktionen sig ved gentagen administration. [blank] betyder Ukendt. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.17.1
StartDate Startdato for medicineringen. Den præcise dato er ikke altid kendt, og feltet indeholder derfor i nogle tilfælde kun oplysninger om år og måned, eller kun år. Formatet er ÅÅÅÅMMDD, hvor DD eller evt MMDD kan være blank. Derfor kan feltet ikke være af typen date, men er af typen string. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.12b
StartPeriod Tidsinterval mellem starten af administration af lægemidlet og reaktionen begynder. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.13.1a
StartPeriodUnitICHM2 Fremmednøgle til tabellen MEASUREU. Enheden for feltet StartPeriod. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.13.1b
StructuredDosageNo Dosis. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.5.1
StructuredDosageUnitICHM2 Fremmednøgle til tabellen MEASUREU. Enheden for feltet StructuredDosageNo. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.5.2
TreatmentDuration Angiver hvor længe lægemidlet blev administreret. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.15a
TreatmentDurationUnitICHM2 Fremmednøgle til tabellen MEASUREU. Enheden for feltet TreatmentDuration. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.4.k.15b