Tabel

PATIENTS


Beskrivelse ?

Indeholder patientoplysninger for en bivirkningsrapport. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1. Det fulde tabelnavn er Patients.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PatientID Primærnøgle.
Birthdate Patientens fødselsdag. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.2.1b
SexGroupICHM2 Kodet felt. Patientens køn. [blank] betyder ukendt. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.5.