Tabel

SAFETYRE


Beskrivelse ?

Indeholder hovedoplysninger om bivirkningsrapporter. Det fulde tabelnavn er SafetyReports.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
SafetyReportID Primærnøgle.
AuthorityNo Rapportens ID tildelt af autoritet som har oprettet rapporten. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.10.1
CaseNullification Kodet felt. Angiver om rapporten er annulleret. [blank] betyder NEJ. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.13
CompanyNo Rapportens ID tildelt af firma som har oprettet rapporten. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.10.2
Duplicate Kodet felt. Angiver om rapporten er en dublet. [blank] beyder NEJ. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.11
FulfillExpediteCriteria Kodet felt. Angiver om rapporten opfylder lokale krav til hasteekspedition. [blank] beyder NEJ. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.9
MedicallyConfirm Kodet felt. Er rapporten bekræftet medicinsk, hvis den ikke oprindeligt stammer fra sundhedsfaglig person. [blank] beyder NEJ. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.14
NullificationReason Årsagen til evt. annullering. Se felt CaseNullification. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.13.1
OccurCountryCode2AN Fremmednøgle til tabellen COUNTRIE. Angiver i hvilket land reaktionen opstod. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.2
PatientDetailID Fremmednøgle til tabellen PATIENT1. Angiver patientdetaljer.
PrimarySourceCountryCode2AN Fremmednøgle til tabellen COUNTRIE. Angiver i landet for den primære rapporter. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.1
ReceiptDate Dato hvor rapportens nyeste data blev modtaget. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.7b
ReceiveDate Dato hvor rapporten først blev modtaget. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.6b
ReportTypeICHM2 Fremmednøgle til tabellen REPORTTY. Angiver rapportens type. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.4
SafetyReportIdentifier Afsenderens unikke rapport nummer. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.0.1
SafetyReportVer Rapportens versionsnummer. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.0.1
Serious Kodet felt. Angiver om rapporten er alvorlig. [blank] betyder Nej. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.5.1
SeriousnessCongentAnomali Kodet felt. SeriousnessCongentAnomali. [blank] betyder Nej. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.5.2
SeriousnessDeath Kodet felt. SeriousnessDeath. [blank] betyder Nej. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.5.2
SeriousnessDisabling Kodet felt. SeriousnessDisabling. [blank] betyder Nej. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.5.2
SeriousnessHospitalization Kodet felt. SeriousnessHospitalization. [blank] betyder Nej. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.5.2
SeriousnessLifethreatening Kodet felt. SeriousnessLifethreatening. [blank] betyder Nej. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.5.2
SeriousnessOther Kodet felt. SeriousnessOther. [blank] betyder Nej. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.5.2
TransmissionDate Overførselsdatoen. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.3b