Tabel

SUMMARIE


Beskrivelse ?

Indeholder resume af en bivirkningsrapport. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.5. Det fulde tabelnavn er Summaries.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
SummaryID Primærnøgle
ReporterComment Kildens kommentarer. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.5.2
SenderComment Afsenderens kommentarer. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.5.4.
SenderDiagnosis Fremmednøgle til tabellen LLT. Afsenders diagnose. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.5.3b