Tabel

REACTION


Beskrivelse ?

Angiver hvilke udfald reaktioner kan have. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.2.i.8. Det fulde tabelnavn er ReactionOutcomes.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
ICHM2Code Primærnøgle
ReactionOutcome Beskrivelse af udfaldet. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.2.i.8