Tabel

REPORTTY


Beskrivelse ?

Indeholder oplysninger om typer af bivirkningsrapporter. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.4. Det fulde tabelnavn er ReportTypes.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
ICHM2Code Primærnøgle
ReportType Beskrivelse af rapporttypen. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt A.1.4