Søgning » Bivirkningsdatabasen
Serie 3581090
Bivirkningsdatabasen

Fra samme serie

Bivirkningsdatabasen

(1978 - 2010)

Bivirkningsdatabasen

(1978 - 2008)

Lægemiddel- og Bivirkningsregistret

(1978 - 2003)
Aflevering 12823
Register

Bivirkningsdatabasen (1978-2010)

Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

Der findes ingen beskrivelse.

Dokumentation ?
 • Statens Arkivers afleveringsbestemmelse
 • Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af Lægemidler. Bek. nr. 587 af 27/05/2010
 • Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.. Bek. nr. 800 af 17/08/2009
 • Bekendtgørelse om krav til udformning af bivirkningsindberetninger og periodiske sikkerhedsopdateringer m.v.. Bek. nr. 1214 af 07/12/2005
 • Bekendtgørelse om indberetning af bivirkninger ved lægemidler m.m.. Bek. nr. 1237 af 12/12 2005
 • Bekendtgørelse om bivirkningsovervågning af lægemidler. Bek. nr. 1238 af 12/12/2005
 • BIS-01-02 Håndtering af bivirkningsindberetninger
 • BIS-02-03 Inddatering i bivirkningssystemet - Brugervejledning
 • ICH E2B (M2) Data Elements for transmission of individual case safety reports (feb. 2001)
 • E/R diagram af driftsversionen af systemet
 • EU Forordning nr. 726/2004 af 31. marts 2004
 • EMA - Note for guidance - EudraVigilance Human - Processing of safety messages and individual case safety reports (ICSRs) version (EMA/H/20665/04/Final Rev. 2)
 • Implementation plan for the ‘Note for guidance - EudraVigilance Human - Processing of safety messages and individual case safety reports (ICSRs) (EMA/H/20665/04/Final Rev. 2)
 • Elektronisk form til indberetning af bivirkning for borger
 • Elektronisk form til indberetning af bivirkning for sundhedspersonale
 • Elektronisk form til indberetning af bivirkning på vaccine for sundhedspersonale
 • Lov om lægemidler. Lov nr. 1180 af 12/12/2005
 • Skemaer til indberetning af bivirkninger for borger med vejledning
 • Skemaer til indberetning af bivirkninger for sundhedspersonale med vejledning
Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-01-1978 til 06-12-2010.

ID-oplysninger i data ?
 • Ingen