Tabel

LLT


Beskrivelse ?

Indeholder MedDRA terminologiens mest detaljerede klassifikation (low level terminology). Det fulde tabelnavn er low_level_term.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
llt_code Primærnøgle
llt_name Navn på termen.