Tabel

PASTDRUG


Beskrivelse ?

Indeholder tidligere medicineringer. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.8. Det fulde tabelnavn er PastDrugTherapies.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PastDrugTherapyID Primærnøgle
DrugEndDate Slut dato for denne medicinering. Den præcise dato er ikke altid kendt, og feltet indeholder derfor i nogle tilfælde kun oplysninger om år og måned, eller kun år. Formatet er ÅÅÅÅMMDD, hvor DD eller evt MMDD kan være blank. Derfor kan feltet ikke være af typen date, men er af typen string. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.8e
DrugIndication Fremmednøgle til tabellen LLT. Indikationen for medicineringen. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.8f.2
DrugName Navn på medicin. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.8a
DrugReaction Fremmednøgle til tabellen LLT. Reaktion på medicinen. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.8g.2
DrugStartDate Slut dato for denne medicinering. Den præcise dato er ikke altid kendt, og feltet indeholder derfor i nogle tilfælde kun oplysninger om år og måned, eller kun år. Formatet er ÅÅÅÅMMDD, hvor DD eller evt MMDD kan være blank. Derfor kan feltet ikke være af typen date, men er af typen string. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.8c
PatientID Fremmednøgle til tabellen PATIENT. Angiver hvilken patient medicineringen er givet til.