Tabel

MEDHISTE


Beskrivelse ?

Episode historik. Det fulde tabelnavn er MedHistEpisodes.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
MedHistEpisodeID Primærnøgle.
EpisodeName Fremmednøgle til tabellen LLT. Angiver hvilken episode der indetraf. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.7.1a.2
EpisodeNameComment Kommentar til feltet EpisodeName. Indeholder evt. ulovlige referencer til llt koder.
MedComment Kommentar til episoden. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.7.1g
MedContinue Kodet felt. Angiver om episoden fortsættes. [blank] betyder 3 (Ukendt). For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.7.1d
MedStartDate Startdatoen. Den præcise dato er ikke altid kendt, og feltet indeholder derfor i nogle tilfælde kun oplysninger om år og måned, eller kun år. Formatet er ÅÅÅÅMMDD, hvor DD eller evt MMDD kan være blank. Derfor kan feltet ikke være af typen date, men er af typen string. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.7.1c
MedEndDate Slutdato. Den præcise dato er ikke altid kendt, og feltet indeholder derfor i nogle tilfælde kun oplysninger om år og måned, eller kun år. Formatet er ÅÅÅÅMMDD, hvor DD eller evt MMDD kan være blank. Derfor kan feltet ikke være af typen date, men er af typen string. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.7.1f