Tabel

PATIENTD


Beskrivelse ?

Indeholder oplysninger om dødsfald. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.9. Det fulde tabelnavn er PatientDeaths.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
PatientDeathID Primærnøgle.
Autopsy Kodet felt. Angiver om der er foretaget en obduktion. [blank] betyder ukendt. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.9.3
DeathDate Dato for dødfald. Den præcise dato er ikke altid kendt, og feltet indeholder derfor i nogle tilfælde kun oplysninger om år og måned, eller kun år. Formatet er ÅÅÅÅMMDD, hvor DD eller evt MMDD kan være blank. Derfor kan feltet ikke være af typen date, men er af typen string. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.1.9.1b