Tabel

TESTS


Beskrivelse ?

Tests udført på patienter. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.3. Det fulde tabelnavn er Tests.

Størrelse (Antal rækker) ?

Ukendt

Indhold (Kolonner/variable) ?

Navn Indhold
TestID Primærnøgle
PatientDetailID Fremmednøgle til tabellen PATIENT1. Angiver hvilken patient test er blevet udført på.
HighTestRange Øverste normal interval. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.3.1.2
LowTestRange Nederste normal interval. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.3.1.1
MoreInformation Kodet felt. Angiver om der er mere information tilgængeligt. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.3.1.3
TestDate Testdato. Den præcise dato er ikke altid kendt, og feltet indeholder derfor i nogle tilfælde kun oplysninger om år og måned, eller kun år. Formatet er ÅÅÅÅMMDD, hvor DD eller evt MMDD kan være blank. Derfor kan feltet ikke være af typen date, men er af typen string. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.3.1b
TestName Navn på testen. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.3.1c
TestResult Testresultat. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.3.1d
TestUnit Testenhed. For uddybende information, se dokument EV7R2.TIF felt B.3.1e