Søgning » For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (valgundersøgelse 1971)
Aflevering 35006
Forskningsdata

For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 (valgundersøgelse 1971) (1971)

Alias: Danish Pre- and Post-Election Study 1971


Skabt af ?
Formål ?

Der findes ingen beskrivelse.

Indhold ?

For- og eftervalgsundersøgelsen 1971 er en panelundersøgelse i to bølger omkring folketingsvalget d. 21/9 1971. Første bølge stammer fra august 1971, før valgets udskrivelse, og indeholder spørgsmål til belysning af folks synspunkter, interesser og vaner i en politisk normal situation. Der er spørgsmål om IP's interesser generelt og politiske interesser specielt, og om informationsmedier i forbindelse med disse interesser; spørgsmål om avislæsetid, fjernseertid og radiolyttetid og specielle interesseområder i den forbindelse; holdningsspørgsmål i forbindelse med en lang række aktuelle problemer, herunder specielt spørgsmål om IP''s holdning til EF; og spørgsmål om IP''s fornemmelse af forskellige partiers tilknytning til bestemte befolkningsgrupper, og om IP''s prioritering af partierne. Anden bølge stammer fra oktober 1971 og indeholder spørgsmål til belysning af beslutningsprocessen og påvirkningerne i selve valgsituationen. Der er spørgsmål om IP''s politiske interessefelter og det/de bedste informationsmedier i den forbindelse; spørgsmål til afdækning af i hvor høj grad IP har fulgt valgkampen i radio, TV og aviser m.m. og har deltaget i politiske diskussioner i sin omgangskreds; spørgsmål om IP''s deltagelse/manglende deltagelse i tidligere valg, om evt. tilhørsforhold til et bestemt parti og om evt. partiskift; holdningsspørgsmål i forbindelse med nogle aktuelle problemer, specielt politik og IP''s egen rolle heri, samt EF; og spørgsmål om IP''s sympati for/antipati mod en række partier, befolkningsgrupper og enkeltpolitikere. Et udsnit af den oprindelige stikprøve er interviewet igen efter folketingsvalget d. 4/12 1973 (se Valgundersøgelsen 1973, DDA-0008)

Tabeller ?

Der er ingen tilgængelig information om tabeller.
Du kan søge om adgang til tabeloplysninger ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Dokumentation ?

Der er ingen tilgængelig information om dokumentation.
Du kan søge om adgang til dokumentation ved at klikke på 'Søg om adgang'.

Emneord ?

Der er ingen emneord.

Dækker perioden ?

Fra 01-08-1971 til 30-10-1971.

ID-oplysninger i data ?
  • Ingen